Kontakt

info@dissonantia.se

Sjung med oss

Vi brukar ge en till två konserter per år, sjunger på ett par gudstjänster
och är ibland till exempel ute och sjunger carols kring jul. Vi övar på
måndagskvällar i Eriksbergskyrkan.

Hör av dig om du är intresserad sjunga med oss, info@dissonantia.se eller
via vår facebook-sida .